Umowa najmu nieruchomości, na co powinien zwrócić uwagę najemca

umowa najmu nieruchomości

Umowa wynajmu, jak każda inna umowa, powinna być podpisana świadomie, po uważnym zaznajomieniu się z jej treścią. Bywa niestety tak, najemca podpisuje dokument, nie zważając na podpunkty, które mogą okazać się dla niego niekorzystne. Na co zwrócić szczególną uwagę, czytając i podpisując umowę najmu mieszkania czy domu, by nie narazić się na nieprzyjemności i niechciane koszta? Co powinna zawierać umowa najmu nieruchomości, aby zabezpieczała ona interes nie tylko wynajmującego, ale również najemcy?

Wynajmujący, udostępniając lokal mieszkalny najemcy, przy sporządzeniu umowy dba o to, by jak najlepiej zabezpieczyć swoje mienie i zapewnić sobie spokój. Nie ma w tym nic dziwnego, że konstruując dokument, doba on, mówiąc kolokwialnie, o własny interes. Osoby najmujące lokal od wynajmującego celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych powinny jednak również pamiętać, by zbadać o siebie. Należy we własnym zakresie zatroszczyć się o zrozumienie umowy i podpisanie jej na dogodnych dla siebie warunkach, tak by nie przysporzyć sobie kłopotów przy użytkowaniu i zdawaniu mieszkania – oraz przy ewentualnym wypowiedzeniu umowy.

Wypowiedzenie umowy najmu

Jednym z newralgicznych punktów przy wynajmie jest wypowiedzenie umowy najmu. Podpisując dokument, żadna ze stron nie zakłada raczej przedwczesnego zerwania umowy i najczęściej wybierany jest dogodny dla obu stron okres jej trwania. Obie strony powinny jednak brać pod uwagę zaistnienie przypadków losowych, które mogą doprowadzić do rozwiązania umowy. W interesie najemcy jest dokładne upewnienie się co do tego, na jakich warunkach można wypowiedzieć umowę i z jakimi ewentualnymi kosztami będzie to związane. Należy dowiedzieć się, jaki okres wypowiedzenia jest ujęty w dokumencie oraz czy wynajmujący zabezpieczył się w jakiś sposób na wypadek przedwczesnego zerwania umowy, na przykład poprzez zatrzymanie kaucji jako rekompensaty.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony i nieokreślony

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na to, czy podpisywana jest umowa na mowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony czy też nieokreślony. Obie rządzą się innymi prawami, jeśli chodzi o wypowiedzenie. Umowa wynajmu na czas nieokreślony może zawierać paragraf określający okres wypowiedzenia, a jeśli taki zapis nie występuje, wypowiedzenie jest równe jednemu okresowi rozliczeniowemu wprzód. Jeśli zatem płatność następuje co miesiąc, w wypadku wypowiedzenia będziemy zobowiązani zapłacić najemcy za jeden miesiąc naprzód.

Co bardzo istotne, umowa wynajmu lokalu mieszkalnego na czas określony rządzi się innymi prawami, z czego nie każdy przyszły najemca zdaje sobie sprawę. Jeśli umowa podpisana jest na określony czas, zgodnie z prawem nie ma ona ustanowionego okresu wypowiedzenia. Jeśli żaden z podpunktów zawartych w dokumencie nie stanowi inaczej, umowa wynajmu lokalu mieszklanego na czas określony jest niewypowiadalna. Co to oznacza? Jeśli podpisując umowę na przykład na rok, zakładamy, że być może będziemy chcieli rozwiać ją przed czasem, zadbajmy o to, by w dokumencie znalazł się podpunkt określający okres wypowiedzenia. W przeciwnym razie wynajmujący może żądać od nas opłacenia całego okresu najmu, aż do końca trwania umowy.

Umowa najmu okazjonalnego

Wiele osób po raz pierwszy wynajmujących lokal mieszkalny nie wie, czym jest umowa najmu okazjonalnego. Taka umowa wynajmu wiąże się z wizytą u notariusza i podpisaniem zgody na egzekucję komorniczą w razie na przykład zalegania z czynszem. Mówić prościej, najemca zgadza się, na to, że w przypadku niedochowania warunków umowy, może zostać wyeksmitowany z mieszkania. Co więcej, u notariusza podpisywany jest akt, który wskazuje osobę zobowiązującą się do przyjęcia osoby wyeksmitowanej z lokalu pod swój dach. Takie zabezpieczenie dla wynajmującego wynika to z przepisów prawa, zgodnie z którymi w pewnych okolicznościach egzekucja nie może zostać dokonana wobec osoby, która nie ma gdzie się ufać po opuszczeniu wynajmowanego lokalu. Do notariusza będzie zatem trzeba wybrać się na przykład z osobą z rodziny, której prawnie przysługuje tytuł właściciela lokalu nieskalnego, i która zobowiąże się do przyjęcia nas w swoje progi w razie egzekucji komorniczej.

Umowa najmu okazjonalnego z załączonym wypisem z aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się dobrowolnej egzekucji, zapewnia wynajmującemu możliwość uproszczonej realizacji prawa do opróżnienia lokalu w sytuacji, gdyby osoba wynajmująca nie chciała go dobrowolnie opuścić.

Protokół zdawczo odbiorczy nieruchomości

Najemca podpisuje też najczęściej najczęściej protokół zdawczo odbiorczy nieruchomości, który jest załącznikiem do umowy. Na protokole wynajmujący wymienia elementy lokalu oddane do użytkowania najemcy, na przykład meble i sprzęty domowe. W dniu podpisania dokutemu spisywany jest również stan liczników, który będzie stanowił podstawę do późniejszego rozliczania opłat za media, tak by najemca płacił jedynie za swoje zużycie. Podpisując protokół zdawczo odbiorczy nieruchomości, należy zaznajomić się ze stanem wyposażenia oddawanego nam do użytkowania. W razie jego uszkodzenia wynajmujący może zażądać od nas pokrycia kosztów naprawy czy zakupu nowego sprzętu. Ważne jest zatem, abyśmy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności za uszkodzenie mienia, które zostało nam oddane do użytkowania w kiepskim stanie.

About: admin


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code